Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

aboutyou
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabambalam bambalam

March 11 2019

aboutyou
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamaddaleinee maddaleinee
aboutyou
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamaddaleinee maddaleinee

June 26 2015

aboutyou
Wszyscy strasznie spinamy się, aby być jacyś. Codziennie rysujemy siebie, dolepiamy do siebie klejem kolejne kartki, zdjęcia, wrysowujemy się w ramki, aby poczuć, ze jesteśmy czymś więcej niż imieniem i nazwiskiem.
— Żulczyk

June 15 2015

aboutyou
2913 8950
Reposted fromShini Shini viaszydera szydera
aboutyou
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch

June 06 2015

aboutyou
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromjaskier jaskier viaabeille abeille
aboutyou
3221 f84e
6929 4c88

cinestalgia:

Fight Club. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo

May 24 2015

aboutyou
Reposted fromclear-sky clear-sky viamrdonadonii mrdonadonii
aboutyou
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya viamrdonadonii mrdonadonii
aboutyou
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viamrdonadonii mrdonadonii
aboutyou
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viamrdonadonii mrdonadonii
9258 d516

greeneyes55:

New York

Photo: Stephen Salmieri 

aboutyou

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viadontforgot dontforgot
aboutyou
8692 f9c4
Reposted frombeyooonce beyooonce viadontforgot dontforgot

May 17 2015

aboutyou
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
aboutyou
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viaiamnotarobot iamnotarobot
7957 3670
Reposted fromarmadillo armadillo viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl