Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

aboutyou
Wszyscy strasznie spinamy się, aby być jacyś. Codziennie rysujemy siebie, dolepiamy do siebie klejem kolejne kartki, zdjęcia, wrysowujemy się w ramki, aby poczuć, ze jesteśmy czymś więcej niż imieniem i nazwiskiem.
— Żulczyk

June 15 2015

aboutyou
2913 8950 390
Reposted fromShini Shini viaszydera szydera
aboutyou
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch

June 06 2015

aboutyou
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromjaskier jaskier viaabeille abeille
aboutyou
3221 f84e 390
6929 4c88 390

cinestalgia:

Fight Club. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo

May 24 2015

aboutyou
Reposted fromclear-sky clear-sky viamrdonadonii mrdonadonii
aboutyou
0359 fafe 390
Reposted fromnenya nenya viamrdonadonii mrdonadonii
aboutyou
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viamrdonadonii mrdonadonii
aboutyou
1486 889c 390
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viamrdonadonii mrdonadonii
9258 d516 390

greeneyes55:

New York

Photo: Stephen Salmieri 

aboutyou

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viadontforgot dontforgot
aboutyou
8692 f9c4 390
Reposted frombeyooonce beyooonce viadontforgot dontforgot

May 17 2015

aboutyou
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
aboutyou
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viaiamnotarobot iamnotarobot
7957 3670 390
Reposted fromarmadillo armadillo viaiamnotarobot iamnotarobot
aboutyou
4524 4ad8 390
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamnotarobot iamnotarobot
aboutyou
Oczywiście, że się kłócimy. Jeżeli dwoje ludzi łączy emocjonalna więź, to musi fermentować. Emocjonalny constans jest niepokojący, bo to by znaczyło, że nic nas już nie łączy.
— Rafał Królikowski
aboutyou
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl